1.jpg
2.jpg
3.jpg

Để biết thêm chi tiết và thông tin đầy đủ, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

VIỆN CƠ HỌC và TIN HỌC ỨNG DỤNG


291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.


Điện Thoại: (84) 8 39307876 - Fax: (84) 8 39308300
Website: http://www.iami.ac.vn